Đồ ăn vặt Sài Gòn
Địa chỉ: 243/16A Chu Văn An, Bình Thạnh, HCM
Email: vivu@doanvatsaigon.com
Phone: 082 2333 975 – 082 9487 754